Αναζήτηση

NOTOS SAYS

1. Απλώστε το προϊόν απευθείας στα χείλη σας ακολουθώντας το σχήμα τους πριν από την έκθεση στον ήλιο, ξεκινώντας από το εσωτερικό και ασκώντας προς τα έξω.

2. Επαναλάβετε όπως επιθυμείτε όλη την ημέρα για απαλά, θρεπτικά και προστατευμένα χείλη ανά πάσα στιγμή.