Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Εφαρμόστε σε καθαρά χείλη, ή χρησιμοποιήστε το σαν top coat πάνω από άλλο χρώμα.