Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Για μια λεπτή, ακριβή και καθορισμένη γραμμή: δημιουργήστε τη γραμμή από την εσωτερική γωνία του ματιού προς τα έξω. Η γραμμή θα είναι ομοιόμορφη, αλλά καθαρή και έντονη ταυτόχρονα.
Για να δημιουργήσετε μια παχύτερη γραμμή με την πρώτη εφαρμογή: τοποθετήστε ολόκληρη την μύτη του προϊόντος κατά μήκος της βάσης των βλεφαρίδων με ελαφριά πίεση και εφαρμόστε από την εσωτερική γωνία του ματιού προς τα έξω και αντίστροφα. Η γραμμή είναι πυκνή και ακριβής.
Ανακινήστε το προϊόν πριν από κάθε εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε το Daring Look Eye Marker πάνω από άλλα προϊόντα. Κλείστε το προϊόν μετά τη χρήση και διατηρήστε το σε οριζόντια θέση ή με το άκρο στραμμένο προς τα κάτω. Εάν το άκρο έρθει σε επαφή με σκόνη ή πούδρα, καθαρίστε το σκουπίζοντας το τη με χαρτί.
Για εξωτερική χρήση.