Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Απλώστε από το κέντρο των ματιών για ποιο ανοιχτό βλέμμα.

Τοποθετήστε το βορτσάκι στις βλεφαρίδες του άνω βλεφάρου, τραβήξτε απαλά το προιόν προς τα πάνω γυρνώντας το βουρτσάκι προς τις άκρες γαι περισσότερο όγκο.

Χρησιμοποιείστε την μύτη από το βουρτσάκι για τις πιο κοντές βλεφαρίδες .

Επαναλάβετε όσο θέλετε ανάλογα με την ένταση και τον όγκο που επιθυμείτε.