Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Εφαρμόστε μετά το mascara σας, ή στο τέλος της ημέρας για να ανορθώσετε τις βλεφαρίδες σας και να ανανεώσετε το αποτέλεσμα καμπυλότητας.
Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το mascara με την καμπύλη στη βάση των βλεφαρίδων σας και εφαρμόστε το προϊόν ανοδικά.