Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Εφαρμόστε σε βλεφαρίδες μέχρι να αποκτήσουν τον επιθυμητό όγκο.

Μία εφαρμογή ενδείκνυται για φυσικό αποτέλεσμα, περισσότερες εφαρμογές για ένα πιο έντονο αποτέλεσμα.