Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Περιστρέψτε το applicator 90° μοίρες κατά την εφαρμογή, ώστε να πετύχετε ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα με μέγιστη απόδοση.