Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Πιάστε την άκρη της τρίχας με τo άκρo από το τσιμπιδάκι και αφαιρέστε  την με μια σταθερή, αποφασιστική κίνηση ακολουθώντας την κατεύθυνση της φοράς της τρίχας.