Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Εφαρμόστε τις σκιές στεγνές για χρώμα προσαρμόσιμης έντασης και εύκολο μπλεντάρισμα, ή χρησιμοποιήστε τες υγρές για πιο πλούσιο, πιο έντονο χρώμα. • Η πρωτοποριακή μας τεχνολογία «wet» εξασφαλίζει μια πολυδιάστατη, ομοιόμορφη υφή με δυνατότητα δημιουργίας ποικίλων αποτελεσμάτων και εντάσεων.