Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Με μια στρώση έχεις μέτρια κάλυψη, με δύο πλήρη. Για ιδανικό αποτέλεσμα, συστήνουμε αναμονή 2-3 λεπτών ανάμεσα στις δύο  εφαρμογές.