Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Χρησιμοποιήστε σε όλο το πρόσωπο σαν βάση για το make up, για αποτελεσματικότερη εφαρμογή, μεγαλύτερη διάρκεια και ενυδάτωση.