Δωρεάν Μεταφορικά για παραγγελίες άνω των €70!

SUMMER GIVEAWAY

Κέρδισε μοναδικά καλοκαιρινά δώρα.

Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό Instagram @notosofficial.
Από Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 έως Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ. Τα πολυκαταστήματα notos διοργανώνουν στο Instagram την προωθητική ενέργεια /κλήρωση με τίτλο «SUMMER GIVEAWAY» (εφεξής «κλήρωση»), με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Λαμβάνοντας μέρος στην κλήρωση, ο κάθε συμμετέχων (ή ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του αν ο συμμετέχων είναι ανήλικος) αποδέχεται και συμφωνεί με τους παρόντες όρους, τους επίσημους κανονισμούς και αποφάσεις της NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»).

 

  1. ΔΩΡΑ

Oι 2 πρώτοι τυχεροί θα κερδίσουν από 1 City Bike, οι 5 επόμενοι θα κερδίσουν από 1 Summer Kit και οι 4 τελευταίοι τυχεροί θα κερδίσουν από ένα 1 δωροεπιταγή αξίας 70€. Συνολικός αριθμός νικητών: 11.

 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής

Στην κλήρωση έχουν όλοι οι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εάν ο συμμετέχων/ουσα είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, η συμμετοχή του πρέπει να γίνεται κατόπιν της έγκρισης του/της νόμιμου κηδεμόνα του/της προς τούτο, και σε διαφορετική περίπτωση η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιοδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

Α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου

Β) έχει καταχωρηθεί εμπροθέσμως στην ιστοσελίδα εντός της διάρκειας διεξαγωγής της κλήρωσης και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους

Γ) δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη

Δ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους

Ε) συμπεριλαμβάνει έγκυρο όνομα χρήστη Instagram έχει ακολουθηθεί ρητά ο μηχανισμός της κλήρωσης, αναγράφοντας τις σωστές αναφορές / hashtags. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να κηρύξει ως άκυρη την Συμμετοχή, οποτεδήποτε κριθεί η μη πληρότητα των ανωτέρω όρων, ακόμη και μετά την ανάδειξη των νικητών.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, εξ ’αίματος ή εξ ’αγχιστείας σε ευθεία ή πλάγια γραμμή καθώς και τα άτομα που είναι ανίκανα προς δικαιοπραξία.

Σε περίπτωση που συμμετάσχει στην κλήρωση πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

 

  1. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας/ Κληρώσεις

Το χρονικό διάστημα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια ξεκινά την Τρίτη 11 Ιουνίου2024, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 και ώρα 16:00 (εφεξής «Διάρκεια»).

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που έχει στη διάθεση της η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης της Προωθητικής Ενέργειας, βάσει του οποίου ορίζεται η Διάρκεια Συμμετοχής, καθώς και ο χρόνος υποβολής των συμμετοχών.

Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της ως άνω Διάρκεια Συμμετοχής, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές ή συμπληρώσεις, διορθώσεις ή/και διευκρινίσεις επί των συμμετοχών μετά την ως άνω Διάρκεια Συμμετοχής θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια.


  1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Η Προωθητική Ενέργεια συνίσταται σε δωρεάν συμμετοχή σε κλήρωση χωρίς να απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος ή η καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου όπως ορίζεται στους παρόντες Όρους. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο μέλος στο Instagram. Στη συνέχεια ο χρήστης θα πρέπει να κάνει follow το @notosofficial στο Instagram & να στείλει DM (προσωπικό μήνυμα) το «Summer Notos» στο @notosofficial

 H συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο (Site) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της κλήρωσης

Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα για μία (1) συμμετοχή. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση. Ο κάθε συμμετέχων, δύναται να αναδειχθεί νικητής μόνο μια (1) φορά καθ’ όλη τη διάρκεια της κλήρωσης και σε όλες τις πιθανές κληρώσεις. Σε περίπτωση που ο ίδιος συμμετέχων αναδειχθεί ξανά νικητής, δεν διεκδικεί εκ νέου δώρο, απορρίπτεται και ακολουθεί δεύτερη κλήρωση για ανάδειξη νέου νικητή.

 

  1. Η διαδικασία συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια είναι η εξής:

Οι συμμετέχοντες καλούνται να ενεργοποιήσουν το Instagram Messenger Bot στέλνοντας με γραπτό μήνυμα στην επίσημη σελίδα Instagram της Διοργανώτριας (@notosofficial) το προκαθορισμένο keyword “ Summe notos ” που θα βρουν στο Instagram post της Διοργανώτριας και μέσω της αυτοματοποιημένης συνομιλίας (στο Instagram Messenger Bot) να διαβάσουν και να αποδεχθούν τους παρόντες Όρους και να ενημερωθούν σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας.

Στη συνέχεια, χρειάζεται να απαντήσουν σε μία σειρά ερωτήσεων που εμφανίζονται μέσω του Instagram Messenger Bot. Η εγκυρότητα της συμμετοχής δεν εξαρτάται από την ορθή απάντηση σχετικά με τις ερωτήσεις που γίνονται.

  1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ:

Η κλήρωση θα αναδείξει 15 (11) νικητές και πέντε (11) επιλαχόντες και θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου 2024 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Διαφημιστικής και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανάδειξης νικητών, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας, το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή.

Η διαδικασία θα βιντεοσκοπείται από υπάλληλο της Διαφημιστικής και το βίντεο θα αποσταλεί στη Διοργανώτρια για επιβεβαίωση του αδιάβλητου της κλήρωσης.

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των προαναφερθέντων ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα αυτή με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην σελίδα notosofficial.

Οι δεκαπέντε (11) νικητές θα ανακοινωθούν στις 18 Ιουλίου 2024 και θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα στο Instagram σχετικά με τις πληροφορίες για την παραλαβή του δώρου τους.

Οι νικητές θα πρέπει να ανταποκριθούν  στην ειδοποίηση παραλαβής του δώρου τους (μέσω του Instagram λογαριασμού τους) από την Διοργανώτρια εντός 48 ωρών από την ειδοποίηση. Η Διοργανώτρια Εταιρεία κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας των αναδειχθέντων νικητών στο διαγωνισμό για την παραλαβή του δώρου. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός του προκαθορισμένου χρόνου, το δώρο δε θα είναι πλέον σε ισχύ και η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα να διαθέσει το δώρο κατά την ανέλεγκτη κρίση της, ακόμη και να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την κλήρωση.

Η παράδοση των δώρων θα γίνει εντός των 2 επόμενων εβδομάδων από την ανακοίνωση του νικητή.

Μετά την αποδοχή του Δώρου δεν επιτρέπεται η αλλαγή των στοιχείων του νικητή, καθόσον θα έχει ήδη εκκινηθεί η διαδικασία παράδοσής του στον εκάστοτε τυχερό Νικητή. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του Δώρου, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα να διαθέσει το δώρο κατά την ανέλεγκτη κρίση της, ακόμη και να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την κλήρωση.

Οι 2 νικητές ποδηλάτων θα παραλάβουν στην διεύθυνση αποστολής την οποία οι νικητές θα παρέχουν ηλεκτρονικά στην Διοργανώτρια Εταιρεία κατά την επικοινωνίας τους μετά την ανάδειξη τους ως νικητές.

Οι επόμενοι 5 νικητές των Summer Kits θα παραλάβουν στην διεύθυνση αποστολής την οποία οι νικητές θα παρέχουν ηλεκτρονικά στην Διοργανώτρια Εταιρεία κατά την επικοινωνίας τους μετά την ανάδειξη τους ως νικητές.

Οι τελευταίοι 4 νικητές των δωροεπιταγών αξίας 70€ θα παραλάβουν το δώρο τους από το πολυκατάστημα που θα επιλέξουν και θα ενημερώσουν την Διοργανώτρια Εταιρεία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία δυο ή περισσότερα άτομα με την ίδια ταυτότητα στο instagram (ίδιο username και password) απαντήσουν στο ενημερωτικό μήνυμα και διεκδικήσουν το ίδιο δώρο.

 

  1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΌΡΩΝ.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια ισχύος της προωθητικής ενέργειας/ κλήρωσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, των κληρώσεων ή /και να ματαιώσει την κλήρωση στη σελίδα @notosofficial στο Instagram.  Κάθε τέτοια μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω συνίσταται στους συμμετέχοντες να τηρούν μια μετριοπαθή και αποδεκτή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους συμμετέχοντες, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τη Διοργανώτρια Εταιρεία και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (netiquette). Μετά την εκπνοή της διάρκειας ισχύος την κλήρωση κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στην κλήρωση βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από την κλήρωση και η Διοργανώτρια Εταιρεία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχουν παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουσδήποτε από τους όρους της κλήρωσης.

Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

Η NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Εδεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων, φωτογραφιών, βίντεο, ή άλλων σχολίων που αποστέλλονται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα και ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με αυτά. Η NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε αναμένει ότι οι χρήστες της ιστοσελίδας αυτής θα σέβονται τους υπόλοιπους χρήστες και θα συμμορφώνονται με τους Όρους Συμμετοχής, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει -χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση- οποιοδήποτε μήνυμα/εικόνα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και είναι: προσβλητικό, δυσφημιστικό ή άσεμνο, δόλιο ή παραπλανητικό, κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα τρίτου, κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, ή ακατάλληλο κατά άλλο τρόπο.

8. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν ευθύνεται για ζημιές και παρενέργειες από τη χρήση του δώρου που οφείλονται σε απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση του ή υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα (δώρα), ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ή νομικά ελαττώματα.

9. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής σύνδεση με το Δώρο. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της, δεν φέρει καμία ευθύνη και οι Συμμετέχοντες στην κλήρωση δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των Δώρων.

10. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της κλήρωσης. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες έχουν ρητά αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του instagram και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο instagram στην αντίστοιχη σελίδα@notosofficial με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας του διαγωνισμού.

   11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Τα παρεχόμενα από τους συμμετέχοντες στον κλήρωση Προσωπικά Δεδομένα, νομίμως τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια Εταιρεία με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και διατηρούνται σε αρχείο αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις του νόμου για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, ήτοι τους διαγωνισμούς και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις της Διοργανώτριας Εταιρείας και τις ανάγκες των παρεχόμενων στο πλαίσιο του παρόντος υπηρεσιών της. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για τη νόμιμη συλλογή και διατήρηση σε αρχείο, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό την κλήρωση της παρούσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει. Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν μεταξύ άλλων δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους και αντιρρήσεων κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων διαβάστε την πολιτική μας για την προστασία δεδομένων [https://www.notos.gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon].

12. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή της κλήρωσης ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς. Επισημαίνεται ότι το instagram σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τη συγκεκριμένοη κλήρωση. Η αποστολή των στοιχείων του κάθε χρήστη γίνεται προς τη Διοργανώτρια εταιρεία και όχι το instagram.

 

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και διενέργειας αυτής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στην κλήρωση, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου της κλήρωσης, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στη Διοργανώτρια Εταιρεία, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο.

 14. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, αστική ή ποινική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή την κλήρωση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και οι Νικητές κι οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών σε καμία περίπτωση.