Αναζήτηση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΗΕΔ

Για οποιαδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών σου αγορών μπορείς να επικοινωνήσεις άμεσα μαζί μας:

Επιπλέον, μπορείς να καταχωρήσεις το αίτημά σου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών για διαδικτυακές αγορές, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης διαφορών


Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ υπ’ αριθμ. 524/2013.