Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Μέσα στο κουτί θα βρείτε ένα γυάλινο διαχύτη με χρυσό καπάκι - μην αφαιρέσετε αυτό το καπάκι.
Γεμίστε το γυάλινο διαχύτη με υγρό από την πλαστική φιάλη.
Στη συνέχεια, εισάγετε τα μαύρα στικς (reeds) για να επιτρέψετε στο άρωμα να καλύψει το χώρο - ένα σετ των έξι είναι αρκετό.
Για να ρυθμίσετε την ένταση του αρώματος, γυρίστε τα στικς (reeds), μία ή περισσότερες φορές την ημέρα.
Τα στικς (reeds) πρέπει να αλλάζουν φορά κατά μέσο όρο μία φορά το μήνα.