Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Η αφθονία των κινήσεων αφυπνίζει την αρωματική φρεσκάδα του Eau de basilic pourpre.

Το ίχνος που αφήνει στο δέρμα είναι έντονο και διακριτικό.