Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Τοποθετήστε το βουρτσάκι στη ρίζα των βλεφαρίδων σας και εφαρμόστε τη Controlled Chaos Mascaraink στην απόχρωση 04 Emarld Energy από τη ρίζα μέχρι το τελείωμα των βλεφαρίδων.