Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Για καμπυλωτές βλεφαρίδες και φυσικό αποτέλεσμα με όγκο, χρησιμοποιήστε μόνο το κάτω μέρος του applicator.
Για μέγιστη ένταση και καμπυλωτές βλεφαρίδες, χρησιμοποιήστε πρώτα το επάνω μέρος και στη συνέχεια χτενίστε τις βλεφαρίδες με το κάτω μέρος.