Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια της σκιάς ματιών, πρώτα εφαρμόστε το Neutral Eye Base ή το Pearly Eye Base στα βλέφαρα. Εφαρμόστε ένα ή περισσότερα χρώματα με ένα πινέλο ματιών, όπως το Eyes 201. Αναμίξτε με φορά από την εσωτερική γωνία του ματιού προς το εξωτερικό μέρος του.

Κλείστε το προϊόν μετά τη χρήση.