Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Τραβήξτε την ετικέτα για να ανοίξετε τη συσκευασία και βγάλτε ένα μαντηλάκι. Κάντε μασάζ προσεκτικά στα χέρια σας, επιμένοντας στην περιοχή μεταξύ των πτυχών των δακτύλων. Κλείστε τη συσκευασία μετά τη χρήση.