Αναζήτηση

NOTOS SAYS

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Αφαιρείτε την αντλία από το κανονικό μπουκάλι.
2. Ανοίγετε το Refill και γεμίζετε το μπουκάλι, αφήνοντας χώρο για να επανατοποθετήσετε την αντλία που είχατε αφαιρέσει.
3. Περιστρέψτε την αντλία στο μπουκάλι για να κλείσει καλά και κρατήστε το Refill για την επόμενη χρήση.

63% λιγότερο πλαστικό χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του Refill σε σύγκριση με την κλασική μας συσκευασία.*
*για τα 1 x 300ml και 1 x 100ml