Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Πώς να εφαρμόσετε την μάσκα προσώπου?
1. Ξεδιπλώστε το κάτω μέρος της μάσκας και προσεκτικά αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από την πίσω πλευρά.
2. Κρατήστε το κάτω μέρος της μάσκας και εφαρμόστε την πλευρά που δεν έχει κάλυμμα στο πρόσωπο, ευθυγραμμίζοντας με το στόμα.
3. Στη συνέχεια πάρτε το επάνω μέρος της μάσκας και αφαιρέστε το κάλυμμα από τη μάσκα.
4. Κρατήστε την άκρη από το επάνω μέρος της μάσκας και εφαρμόστε την πλευρά χωρίς κάλυμμα στο πρόσωπο, ευθυγραμίζοντας με τα μάτια, τη μύτη και το μέτωπο.