Αναζήτηση

NOTOS SAYS

Εφαρμόστε για 10 λεπτά. Αφαιρέστε και κάντε μασάζ το υπόλοιπο της ουσίας στο δέρμα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της SENSAI.